กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2563

รายละเอียด :
    

 นายเอกสิทธิ์  ด้วงอ่อน ประธานสภาเทศบาลตำบลพนางตุง ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 24  สิงหาคม  2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนางตุง


Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563    อ่าน 177 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**