สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93150
โทรศัพท์ : 0-7468-5240  โทรสาร : 0-7468-5240 ต่อ16  E-mail :
admin@phanangtung.go.th , phanangtung@hotmail.co.th
Powered By WNT.CO.TH